çok

-ğu
s. 多的, 数量大的: \çok para 很多钱 Bugün işimiz çok. 今天我们很忙。Bu yıl çok ürün var. 今年收成不错。
zf.
1. 经常
2. 长时间地: Çok yaşa! 万岁!Bu eseri meydana getirmek için çok uğraştım. 为了完成这个作品, 我已经费了很多心血。
3. 很, 十分, 非常: \çok kısa dalga 超短波 \çok kolay 很容易 \çok güzel 非常漂亮 Çok çalışıyor. 他很刻苦。
4. 大量地, 多
5. 更加; 比…更多地: Anamı daha çok severim. 我更喜欢我的母亲。Şu anda her şeyden çok memleket gözümde tütüyordu. 眼下我最思念的是我的故乡。
is. 多, 多数, 大部分: insanların \çoku 多数人 Yolun çoğu bitti, azı kaldı. 路大部分修完了, 还剩一小段。
◇ \çok bilmek 1) 知识丰富; 聪明, 聪慧 2) 精明, 狡猾 \çok \çok 至多, 最多: Bu iş çok çok iki saat sürer. 这件事至多用两个小时。\çok geçmeden 不久, 很快地, 没过多久 -e \çok gelmek 1) 过多, 太多: Bu yemek bana çok geldi. 饭太多了, 我吃不了。 2) 过分, 难以承受, 难以忍受: Bu davranışınız artık bana çok geliyor. 我觉得您的这个做法太过分了。-e \çok görmek 认为没有必要, 认为过分, 认为不相称, 认为不配: Mehmetçiğimizin köylere kadar anıtlaştırılmasını çok görmem. 我认为在各个村庄都为我们的战士树碑立像也不过分。\çok olmak 做得过分: Eh, çok oldun artık. 喂, 你太过分了。Sen çok oluyorsun artık. 你这也太过分了。\çok ortaklı 合伙人多的(公司) \çok söylemek 喋喋不休, 滔滔不绝 \çok sözlü 甜言蜜语, 健谈的, 说话和气的 \çok su götürür 不大可信的, 不大可靠的 \çok şükür ki 幸亏 \çok yanlı 1) 多面的, 多边的: \çok yönlü ilişkiler 多边关系 2) 学识渊博的, 经验丰富的; 多面手 \çok yıllık 多年生的(植物) \çok yanlı 1) 多面的, 多边的 2) 学识渊博的, 经验丰富的; 多面手 \çoka kaçmak 过分, 过度: Artık bu hareketiniz çoğa kaçtı. 您的这一行为过分了。\çoka kalmaz 不久 \çoka varmak 过分, 过度 \çoka varmaz 不久 \çoklar 大部分, 大多数: Çoklarını dinledim. 我大部分都听了。
◆ Çok şey! (表示惊讶)难以置信!不可思议!Çok şükür! 谢天谢地: Çok şükür bu günleri de gördük. 谢天谢地, 我们也过上了这样的好日子。Çoğu gitti, azı kaldı. 七十二拜都拜过了, 还剩一哆嗦。Çoğu zarar, azı karar. 满招损, 谦受益。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • çökəlmə — «Çökəlmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Çokərə — is a village in the municipality of Qosmalyan in the Lerik Rayon of Azerbaijan.[1] References ^ Belediyye Informasiya Sistemi …   Wikipedia

 • COK — could refer to:* Cook Islands * The IATA code for Cochin International Airport *Compassion Over Killing, the animal rights group *Champions of Krynn, a Gold Box game *The Call of Ktulu, a song by thrash metal band, Metallica *Center for Offentlig …   Wikipedia

 • COK — steht für: Cookinseln (Landescode nach ISO 3166 1, olympisches Mannschaftskürzel und NATO Ländercode) Flughafen Kochi (Indien) im indischen Bundesstaat Kerala (IATA Code) Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung m …   Deutsch Wikipedia

 • Cok — Cok, seine Sorte Toiöl, s.d …   Pierer's Universal-Lexikon

 • cok — cok, coke → coque …   Diccionario panhispánico de dudas

 • čok — čȍk m <G čòka, N mn čòkovi> DEFINICIJA 1. tehn. dio uređaja za paljenje automobilskog motora; prigušnik 2. specifično suženje promjera na kraju cijevi sačmarica radi gušćeg posipa sačmenog snopa ETIMOLOGIJA engl. choke …   Hrvatski jezični portal

 • cok — m. coque …   Diccionario de la lengua española

 • cok|er|y — «KOH kuhr ee», noun, plural er|ies. = coke oven. (Cf. ↑coke oven) …   Useful english dictionary

 • cok- — for words formerly so spelt, see coc , cock …   Useful english dictionary

 • çok — sf. 1) Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı Bana matematik çok kolay geldi. F. R. Atay 2) zf. Aşırı bir biçimde Ben annemi çok severim. Birleşik Sözler çok anlamlı çok ayaklılar çokbilmiş çok çok …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.